Language

Szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

NOMAGO d.o.o., storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.
Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana

A Szlovén Köztársaság Kötelmi Jogi Kódexének 120. cikke, Közúti Szállítási Törvénye és Közúti Szállítási Szerződések Törvénye, valamint a további alkalmazandó törvények és rendeletek alapján,

NOMAGO d.o.o. (továbbiakban: fuvarozó) közzéteszi a következőt

NEMZETKÖZI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. §

A nemzetközi személyszállítás általános szerződési feltételei (a továbbiakban: általános szerződési feltételek) határozzák meg a fuvarozó, az ügyfél és az utas közötti szerződéses viszonyt, amely a Szlovén Köztársaság alkalmazandó rendeleteinek megfelelő, gépjárművek általi utas- és poggyászszállítási megállapodással jön létre. Minden utas elfogadja ezeket az általános szerződési feltételeket, amelyek rájuk vonatkozóan kötelezőek a menetjegy megvásárlásának pillanatától, illetve a személyszállítási szerződésnek az általános szerződési feltételekben meghatározott egyéb módokon való elfogadásának időpontjától kezdve.

A nemzetközi személyszállítással kapcsolatos félreértések elkerülése végett jelen általános szerződési feltételek hatályon kívül helyeznek minden olyan nemzeti és nemzetközi útvonalakon való tömegközlekedésre vonatkozó általános szerződési feltételt, amelyeket ebben az esetben nem alkalmazhatók, kivéve, ha jelen általános szerződési feltételek nem rendelkeznek kifejezetten róluk.

2. §

Az általános szerződési feltételek az utas, az ügyfél és a fuvarozó nyilvános tájékoztatására szolgálnak. Az általános szerződési feltételek a magánszemélyek és poggyász szállításakor létrejövő szerződéses viszonyokat, valamint a fuvarozó és az ügyfelek kötelezettségeit és kötelességeit szabályozzák a szolgáltatás megrendelésekor és a nemzeti és a nemzetközi útvonalakra vonatkozó személyszállítási szerződés megkötésekor.

3. §

A fuvarozó köteles az általános szerződési feltételekben bekövetkező bármilyen változást a hatálybalépés előtt nyilvánosan közzétenni weboldalán és értékesítési helyszínein.

4. §

Az utazás joga nem áll fenn, amennyiben az utas nem a jelen általános szerződési feltételeknek megfelelően vásárolta meg menetjegyét vagy jutott hozzá ahhoz.

5. §

A fuvarozónak vagy az ügyfélnek/utasnak a szerződésben vagy jogszabályban nem lefektetett jogaival és kötelességeivel kapcsolatban a személyszállításra vonatkozó általános üzleti gyakorlat az irányadó.

6. §

Az általános szerződési feltételekben használt kifejezések jelentése a következő:

 • A fuvarozó az a szerződő fél, aki az utasokat és a poggyászt szállítja annak a személyszállítási szerződésnek megfelelően, amelyről az ügyfél/utas és a fuvarozó az általános szerződési feltételekkel összhangban megegyezett.

 • Más fuvarozó az a fuvarozó, aki jelen általános szerződési feltételeknek nem a kibocsátója, és akinek a szolgáltatásait a fuvarozó nem értékesíti, közvetíti vagy befolyásolja.

 • Az utas az a személy, aki kifizeti és igénybe veszi a személyszállítási szolgáltatást tömegközlekedési eszközökön.

 • Az ügyfél az a személy, aki személyszállítási megállapodást köt a szállítóval saját vagy más nevében.

 • A személyszállítási megállapodás kötelezi a fuvarozót, hogy az ügyfelet/utast egy bizonyos helyszínre szállítsa, és kötelezi az ügyfelet, hogy megfizesse a szolgáltatásért járó menetdíjat. Sorok és üléstípusok foglalása, valamint az esetleges poggyászpótdíjak a személyszállítási szerződés részét képezik. Amennyiben a személyszállítási szerződés megváltozik, a sorok és üléstípusok ismételt foglalása és új poggyászpótdíjak megfizetése szükséges.

 • A szállítási díj az az összeg, amelyet a fuvarozó kap a személyszállítási megállapodásnak megfelelően.

 • A feladott poggyász minden olyan dolgot magában foglal, amelyet az utas átad a fuvarozónak szállításra, a poggyászszállítási szerződésnek megfelelően.

 • A kézipoggyász olyan kisebb méretű tárgyakat jelent, amelyeket az utasok felvihetnek a járműre és a megfelelő helyeken tárolhatnak. Az utas felelős az ilyen tárgyak védelméért.

 • Az indulási hely az a hely, ahol a szerződésben foglalt személyszállítás megkezdődik.

 • Az érkezési hely az a hely, ahol a szerződésben foglalt személyszállítás végződik.

 • A kedvezményes kód lehetővé teszi az ügyfél/utas számára, hogy különféle kedvezményeket vegyen igénybe különféle okokból, amelyeket a jelen általános szerződési feltételek határoznak meg. A kedvezményes kód a kiadás után egy (1) évig érvényes. A kedvezményes kódot csak egyszer lehet felhasználni teljes egészében, egyetlen vásárlás alkalmával. A visszamaradó összeg nem használható fel későbbi vásárlások alkalmával. A kedvezmény nem ruházható át másokra és nem fizethető ki készpénzben. A kedvezményes kód csak akkor használható fel törvényesen, ha az ügyfél legalább egy (1) EUR összegben vásárol.

 • Az üzleti fiók (más néven ügynöki fiók vagy B2B fiók) olyan szolgáltatás a fuvarozóval üzleti együttműködési megállapodásban lévő jogi személyek számára, amely a megrendelési folyamatot, fizetési határidőket és egyéb kedvezményeket kezeli.

 • Az utas másik járműre történő átszállása akkor történik meg, ha az utas olyan menetjegyet vásárol, amely az utazás során egy másik járműre történő átszállásra kötelezi. Az átszállás szükségessége jelezve van a vásárlási folyamat során, illetve magán a menetjegyen is.

 • A helyfoglalás annak az ülésnek a lefoglalását jelenti, amelyet az utas használ majd a kiindulási hely és az érkezési hely között, meghatározott indulási időben.

 • A business ülés olyan ülés, amelyet az utas a vásárlási és foglalási folyamat során választ ki. Ez egy feláras prémiumszolgáltatás, amely a jármű első három (3), nagyobb lábtérrel rendelkező sorában vehető igénybe. A business ülés ára magában foglalja 1 darab kézipoggyász (max. 42 x 30 x 18 cm és max 10 kg), valamint két feladott poggyász (egyenként max. 80 x 50 x 30 cm és összesen max. 30 kg) szállítását.

 • A turista ülés a hagyományos ülést jelöli, amelyet az utas a vásárlási és foglalási folyamat során kiválaszt. Az ülést a rendszer automatikusan jelöli ki, illetve az utasnak lehetősége van tetszőleges ülést foglalni pótdíj ellenében. A turista ülés ára magában foglalja két darab poggyász, ebből egy darab kézipoggyász (max. 42 x 30 x 18 cm és max. 10 kg) és egy darab feladott poggyász max. (max. 80 x 50 x 30 cm és max. 30 kg) szállítását.

 • A családi ülés olyan ülés, amelyet az utas a vásárlási és foglalási folyamat során választ ki, és amely a busz hátsó részében található, valamint egy asztalkával rendelkezik az ülések között. A családi ülés ára magában foglalja két poggyász, ebből egy darab kézipoggyász (max. 42 x 30 x 18 cm és max.10 kg) és egy darab feladott poggyász (max. 80 x 50 x 30 cm és max. 30 kg) szállítását.

 • Az Európai Parlament és a Tanács 181/2011/EU rendelete (2011. február 16.) az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról (továbbiakban: Rendelet) határozza meg az utasok jogait uniós országokban, abban az esetben, ha az utazás becsült hossza legalább 250 km.

2. UTASSZÁLLÍTÁS

2.1. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS

7. §

A személyszállítási megállapodás kötelezi a fuvarozót, hogy biztonságban az indulási helyről az érkezési helyre szállítsa az utast, egy megfelelő számú üléssel rendelkező, célnak megfelelő járművel, a személyszállításkor elvárt szintű higiéniai feltételek mellett.

Az utas köteles megfizetni a megegyezés szerinti menetdíjat. Amennyiben az utas megtagadja a menetdíj megfizetését, nem jogosult felszállni a járműre, vagy köteles az első megállónál elhagyni azt.

8. §

A fuvarozó és az utas, illetve a fuvarozó és az ügyfél személyszállítási megállapodást kötnek. Az ügyféllel való megállapodás megkötésével a fuvarozó kötelessé válik az utast utaztatni az ügyfél által meghatározottak szerint, a szerződésben foglalt feltételeknek, illetve jelen feltételeknek megfelelően.

9. §

If the customer cancels the transfer agreement after it is concluded, but more than 48 hours before the transfer begins, the customer is refunded 90% of the transfer fee while the other 10% is considered a cancellation fee for the termination of the contract.

If the customer cancels the transfer agreement after it is concluded, from 48 to 24 hours before the transfer begins, the customer is refunded 50 % of the transfer fee while the other 50 % is considered a cancellation fee for the termination of the contract.

If the customer cancels the transfer agreement after it is concluded, but less than 24 hours before the transfer begins, the customer receives 20 % of the transfer fee while the remaining 80 % is considered a cancellation fee for the termination of the contract.

A ügyfél kérésére a fuvarozó nyugtát állít ki a törlési díjról a személyszállítási megállapodás felmondása után.

10. §

A fuvarozó az utast a közzétett menetrend szerint köteles szállítani, a személyszállítás típusának és időtartamának megfelelő járművel. A fuvarozó a járművön hozzárendeli az utashoz az ülésszámot. A fuvarozó csak akkor köteles a kijelölt járművön a kijelölt helyet, illetve személyszállítást egy kijelölt járművön biztosítani, amennyiben ezt a személyszállítási megállapodás kifejezetten előírja.

A fuvarozó a menetrendet három órával eltolhatja, legkésőbb 30 nappal az utazás kezdete előtt. Ebben az esetbe az ügyfél vagy az utas felmondhatja a személyszállítási megállapodást, és a viteldíj 100%-ának visszatérítését kérelmezheti, vagy kedvezményes kupont kérhet a menetdíj árának összegében, legkésőbb 20 nappal az utazás dátuma előtt.

A járművezető csak a menetrendben szereplő buszállomásokon és buszpályaudvarokon állhat meg.

A járművezető fenntartja a jogot a busz megállítására, amennyiben biztonsági okokból szükség van erre.

11. §

Az utas köteles betartani a járművezető által közölt, indokolt biztonsági utasításokat. Amennyiben az utas nem tartja be ezeket az utasításokat, leszállítható a járműről a menetdíj visszatérítése nélkül. Ilyen esetekben a fuvarozó és a járművezető nem vállal felelősséget az utast ért károkért.

A járművezető a következő esetekben megtagadhatja az utas számára a felszállást, illetve eltávolíthatja az utast a járműről:

 • Az utas ittasság és kábítószer-használat jeleit mutatja, erőszakoskodik más utasokkal vagy zaklatja őket.

 • Olyan nem megfelelő poggyászt vagy veszélyes anyagokat kíván szállítani, amelyek a jelen általános szerződési feltételek 46. cikkében nem szállítható poggyászként vannak meghatározva.

 • Cselekedetei veszélyt jelenthetnek a közlekedésre vagy az utasokra, zaklatja a többi utast vagy a járművezetőt, vagy egyéb rendzavaró magatartást tanúsít.

 • A többi utasban félelmet kelt vagy zavarba hozza őket.

 • A járműre görkorcsolyában, hótaposóban vagy egyéb instabil lábbeliben akar felszállni.

 • Piszkos vagy szennyezett ruhában száll fel a járműre és nincs lehetőség számára a többi utastól elkülönített helyet biztosítani, illetve a ruházata annyira szennyezett, hogy kárt tehet a többi utasban és beszennyezheti a jármű utasterét.

 • Kárt tesz a járműben vagy a többi utas poggyászában, vagy bármilyen más formában megakadályozza, hogy a fuvarozó teljesítse a személyszállítási szolgáltatást.

 • Megtagadja a menetdíj megfizetését vagy a menetjegy bemutatását.

Az előző bekezdésben leírt esetekben a járművezető megszakíthatja az személyszállítást, hogy biztosítsa a többi utas és a jármű biztonságát az utazás folytatása előtt.

A leszállított utas nem jogosult a menetdíj visszatérítésére. Ilyen esetekben a fuvarozó és a járművezető nem vállal felelősséget az utast ért károkért.

12. §

Ha az utazás során az utas olyan fertőző betegség tüneteit mutatja, amelyre különleges szabályozások vonatkoznak, a fuvarozó köteles ezeknek a szabályozásoknak megfelelni, és elszállítani az utast a legközelebbi helyszínre, ahol orvosi segítséget kaphat.

Utast csak buszmegállóban vagy buszpályaudvaron lehet eltávolítani a járműről.

13. §

A fuvarozó és az ügyfél közötti szerződés egy vagy több utazásra és egy vagy több utasra is érvényes lehet.

az ügyfél felel a fuvarozónak az személyszállítási megállapodásban meghatározott összes kötelezettség teljesítéséért, a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott módon.

14. §

A fuvarozó köteles kiadni a menetjegyet az utasnak. A menetjegy lehet csoportos jegy vagy egy személynek szóló jegy, PDF formátumban vagy a járművezetőnél vásárolt jegyek nyomtatott nyugtájának formájában. Ha az utas a jegyet az utazás előtt vásárolja meg, köteles azt kinyomtatva vagy a mobiltelefonján bemutatni a buszon. A menetjegy igazolja, hogy a személyszállítási megállapodás létrejött. A szerződés meglétét más módokon is lehet bizonyítani.

15. §

A menetjegy az utast az indulási hely és az érkezési hely közötti egyszeri utazásra, illetve a menetjegyen megjelölt másik járműre való átszállásra jogosítja fel. Az utas nem jogosult az érkezési helyét követő állomáson leszállni.

16. §

Az utas vásárolhat jegyet a járművezetőnél vagy előzetesen a felállított jegyárusító helyeken, beleértve a fuvarozó weboldalát.

Regisztrált felhasználók megvásárolhatják és kifizethetik a jegyeiket bankkártyával vagy PayPal segítségével. Ilyen esetekben a jegy foglalásakor esedékes a kifizetés.

A jegy internetes megvásárlása előtt a vásárló a “Fizetés” gombra vagy más fizetést kezdeményező gombra való kattintással beleegyezik a megrendelt szolgáltatás díjának fizetésébe, és elfogadja a jelen általános szerződési feltételeket.

17. §

Az utas köteles megőrizni a menetjegyét az utazás végéig és bemutatni az ellenőröknek szükség esetén.

A fuvarozó a következő cselekedeteket a menetjeggyel való visszaélésnek tekinti:

 • Ha a jegyet olyan (hosszabb) útvonalon használják, amely eltér attól az útvonaltól, amelyre a jegy ki lett állítva.

 • Ha a jegy nem a megfelelő időpontban kerül felhasználásra.

 • Ha a jegy egyirányú, de az ellenkező irányra használják fel és nem abba az irányba, amelyik szerepel rajta.

 • Ha a jegy egy része hiányzik, és nem található meg rajta minden szükséges információ és kód.

18. §

Ha az ellenőr vagy a járművezető megállapítja, hogy menetjeggyel való visszaélés történt a fentebb leírt módok egyikén, az elkövető köteles az útvonal első állomása és az érkezési hely közötti menetdíj ötszörösének megfelelő összegű bírságot fizetni.

19. §

Az utas bármilyen, előzetesen megvásárolt nyomtatott vagy elektronikus jegyet köteles bemutatni a járművezetőnek a buszra való felszálláskor, még akkor is, ha a járművezető erre nem figyelmezteti. Az utasnak be kell mutatnia a jegyet az utazás ideje alatt is, ha a kalauz, a buszállomás személyzete, vagy az illetékes ellenőr erre felszólítja. Ha az utas megtagadja az előzetesen megvásárolt jegy bemutatását, köteles elhagynia a járművet az első buszállomáson vagy buszpályaudvaron. Ha a fuvarozó járművei rendelkeznek elektronikus vonalkód- vagy QR-kódolvasóval, az elektronikus jegyet regisztrálni kell az utasterminálnál (leolvasónál) a buszra való felszálláskor. Az utazásra jogosító dokumentum csak ez után a művelet után lesz érvényes. Az utas köteles megőrizni a jegyét az utazás végéig.

20. §

Ha a menetdíjat vagy más díjat helytelenül szabják ki, az utasnak kötelessége kifizetni a különbözetet, amennyiben a megfelelő díjnál alacsonyabb összegről van szó, illetve az utas visszatérítést kap, amennyiben a kiszabott összeg magasabb. Az utas az utazás befejezését követő 30 napon belül kérelmezheti a visszatérítést a túlárazott szolgáltatással kapcsolatban.

Ha az utas az érkezési hely elérése előtt le kíván szállni, a fuvarozó nem köteles megtéríteni az eltérő menetdíjak közötti különbséget. Ugyanez érvényes akkor is, ha az utas meg kívánja változtatni az ülésének típusát, és az új menetjegy értéke alacsonyabb, mint a kifizetett összeg. Ilyen esetekben az utas nem jogosult visszatérítésre.

21. §

Az utasoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a megfelelő buszra szálljanak fel az indulási helyen vagy bármely közbülső buszállomáson vagy buszpályaudvaron, és leszálljanak az érkezési helyen. A buszállomáson vagy buszpályaudvaron felszálló utasoknak meg kell várniuk, amíg a busz megáll egy biztonságos helyen, amely legalább egy (1) méter távolságra van az úttesttől.

Csak a menetrendben szereplő állomásokon szállhatnak fel és le az utasok. Az utasok nem szállhatnak fel és le a buszállomásokon kívül. Az utasok általában a középső vagy hátsó ajtón szállnak le. Az utasoknak igyekezniük kell a fel- és leszállással, hogy ne okozzanak tömörülést, és figyelembe kell venniük a mozgáskorlátozott utasok igényeit is.

22. §

A megállapodás hatálybalépése előtt az utasnak jogában áll azt felmondani. Az ilyen esetekre a jelen általános szerződési feltételek 9. cikke vonatkozik. A személyszállítási megállapodás e bekezdésében szereplő, személyszállításra vonatkozó rendelkezései nem változtathatók meg az utas kárára.

A fogyasztói jogokról szóló törvény azon rendelkezése, amely feljogosítja a fogyasztókat arra, hogy 14 napon belül indoklás nélkül felmondják a szerződést, nem képezik részét az olyan szerződéseknek, amelyeket távolról vagy az irodáinkon kívül kötöttek (például interneten keresztül).

23. §

Utasok késése esetén

A fuvarozó megtesz minden tőle telhetőt, hogy biztosítsa, hogy a jármű időben, a menetrendnek és az utasoknak küldött értesítésnek megfelelően induljon el. Nem kötelessége olyan utasokra várni, akik nem érkeznek meg időben.

Az utasoknak az utazás megkezdése előtt legalább 15 perccel a indulás helyén kell lenniük.

Ha az utas késve érkezik, a személyszállítási szerződés érvényét veszti és a menetdíj nem kerül megtérítésre. A kifizetett összeg a szerződés felmondásáért járó törlési díjnak tekintendő.

24. §

A fuvarozó késése esetén

Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a fuvarozó fenntartja a jogot legfeljebb két (2) óra késésre. Ennek lehet oka a forgalom, időjárási viszonyok és egyéb, előre nem látható tényezők, amelyeket az ügyfélnek számításba kell vennie a szolgáltatás megrendelésekor.

A fuvarozó általában a menetrend szerinti időpontban indul el.

Ha az utas késve érkezik az átszállás helyére a fuvarozó késlekedése miatt, a fuvarozó nem vonható felelősségre, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

 • A késés olyan váratlan események következménye, amelyeket a fuvarozó nem láthatott előre, nem tudta elkerülni vagy megakadályozni (vis maior).

 • A késés kiszámíthatatlan vagy váratlan események következménye volt, és nem lehetett elkerülni a fuvarozó kellő gondossága mellett sem.

Az ügyfélnek jogában áll a kifizetett menetdíj visszatérítését követelni, vagy ugyanazt az összeget kedvezményes kódként kérni.

25. §

Ha a személyszállítás olyan okból szakad meg, amely nem az utasok felelőssége, a utasok a következő jogokkal rendelkeznek:

 • Követelhetik, hogy a fuvarozó az érkezési helyre szállítsa őket és poggászukat, saját közlekedési eszközén vagy más alkalmas közlekedési eszközön.

 • Követelhetik, hogy a fuvarozó az indulási helyükre vigye őket egy megfelelő időkereten belül, és visszatérítse a menetdíjat.

 • Az utasok felmondhatják a szerződést és követelhetik a menetdíj visszatérítését.

Az előző bekezdés második és harmadik pontjában leírt esetekben a kifizetett menetdíj kedvezményes kód formájában kerül visszatérítésre.

26. §

Ha a személyszállítás vis maior okból szakad meg, a fuvarozónak az előző cikkelyben tárgyalt kötelezettségei nem állnak fenn.

27. §

Ha a személyszállítás nem kezdődik meg a fuvarozó menetrendje szerint, vagy a 24. cikkely első bekezdésének megfelelően a szerződésben meghatározott időpontban, az utas vagy ügyfél felmondhatja a szerződést és követelheti a menetdíj visszatérítését.

Váratlan körülmények esetén, amelyek késleltethetik az indulást, a fuvarozó a megváltozott indulási időpontról az indulás előtt legalább 30 perccel egy üzenetet küld az ügyfelek telefonszámára vagy e-mail címére. Ha nincsen internetkapcsolat, vagy a mobiltelefon-hálózat nem működik, akkor ez vis maiornak tekintendő, és a fuvarozó nem vonható felelősségre azért, hogy nem értesítette az utasokat.

A fuvarozó egy további/új üzenetet küldhet, amelyben új információkat közöl az utasok felé a nem várt változásokból eredő indulási időkről. Az utasnak a legutóbbi üzenetben található ajánlásokat kell követnie.

28. §

A ügyfelek nem jogosultak a személyszállítás megszűnésével kapcsolatos egyéb költségek visszatérítésére, kivéve, ha bizonyítani tudják, hogy a rendkívüli megszüntetés a fuvarozó szándékosságából vagy súlyos gondatlanságából következett.

29. §

Ha a személyszállítás nem kivitelezhető, vagy vis maior (olyan külső körülmények, amelyek előre nem láthatók, elkerülhetetlenek vagy megakadályozhatatlanok) miatt megszakad, és a személyszállítás nem folytatható időben, a fuvarozó nem felelős semmilyen kárért, és nem ajánlja fel a menetdíj visszatérítését.

A terrortámadások és a számítógépes támadások is vis maiornak minősülnek.

A terrortámadás alatt minden olyan erőszakos támadás értendő, amely erőszakkal vagy fenyegetéssel hatást gyakorol emberi életekre, ingó vagyonra, ingatlanokra vagy infrastruktúrára, és amelyet politikai, vallási, ideológiai vagy hasonló indítékból követnek el, azzal a szándékkal, hogy befolyásolják egy adott ország kormányát, vagy félelemérzetet terjesszenek az egész lakosságban vagy annak egy részében, vagy amely ilyen hatást vált ki.

A kibertámadások rosszindulatú támadások számítógépek, számítógépes rendszerek, számítógépes szoftverek vagy hardverek, adatbázisok, információs adatbázisok, mikrochipek, integrált áramkörök vagy hasonló számítógépes eszközök ellen, rosszindulatú kódok vagy más elektronikus rendszerek folyamatainak használatával.

2.2 MENETDÍJAK

30. §

A személyszállítás díja egy adott útvonalon nincsen rögzítve, hanem időarányosan változó, és az ülés típusától, az ülés foglalásától, illetve az ügyfél bizonyos viszonylatokkal, időpontokkal és dátumokkal kapcsolatos igényeitől függ.

2.3 A FUVAROZÓ FELELŐSSÉGE

31. §

A fuvarozó felelős minden olyan kárért, amely az utas halálát, egészségkárosodását és sérülését okozza, amennyiben az ilyen kár a fuvarozó hibájából következik be, amikor az utas a járművön tartózkodik, vagy fel- vagy leszáll a járműről, kivéve, ha bizonyítható, hogy a kárt az utas cselekedetei vagy olyan külső tényezők okozták, amelyeket nem lehetett előre látni, megakadályozni vagy elkerülni (vis maior).

32. §

A fuvarozó felelős minden olyan kárért, amely az utas halálát, egészségkárosodását és sérülését okozza, a tömegközlekedésben résztvevő utasok kötelező biztosításának alkalmazandó szabályaival, valamint a vonatkozó jogszabályokkal összhangban.

33. § 

A fuvarozó felelőssége a szabályzat alapján
Személyszállítás során uniós országokban, abban az esetben, ha az utazás becsült hossza legalább 250 km, a fuvarozó felel a poggyász elvesztéséért vagy megrongálódásáért közlekedési baleset esetén, a busz használata közben, 1200 EUR összegig poggyászonként. Ez a korlátozás nem áll fenn kerekesszékek, egyéb támogató felszerelések vagy gyógyászati segédeszközök esetében, ahol a kompenzáció mértéke mindig megegyezik az elvesztett vagy megrongálódott eszköz értékével.

Ha a fuvarozó lemondja a személyszállítást, több mint 120 percet késik, vagy túlfoglalja a jármű kapacitását uniós országokban, ahol az utazás hossza legalább 250 km, az utasok a következő jogaikat gyakorolhatják:

 • A személyszállítási szerződésben meghatározottakhoz hasonló utazási feltételek mellett további költségek nélkül is folytathatják az utazást az érkezési helyre.

 • A menetjegy árának visszatérítését kérhetik, és adott esetben követelhetik, hogy a lehető leghamarabb juttassák el őket a személyszállítási szerződésben szereplő indulási helyre.

Ha a fuvarozó több mint 90 percet késik uniós országon belül, abban az esetben, ha az utazás becsült hossza legalább 250 km és több mint három óra, a fuvarozó a következő kiegészítő tételeket biztosítja az utas számára:

 • Megfelelő ennivaló, étel vagy üdítőital, amennyiben rendelkezésre áll a buszon, vagy ésszerű kereteken belül beszerezhető.

 • Ha az utazás egy vagy több napra megszakad, egy szállodai szoba vagy egyéb szállás, illetve a buszállomás és a szállás közötti közlekedésben való segítség felajánlása. A szállás összköltsége legfeljebb 80 EUR utasonként, legfeljebb két éjszakára.

Ha baleset történik a busz használata során uniós országokban, abban az esetben, ha az utazás becsült hossza legalább 250 km, a fuvarozó ésszerű határokon belül megfelelő mértékű segítséget biztosít az utasok baleset utáni bármilyen gyakorlati igényével kapcsolatban. Ha ilyen segítségre van szükség, ez magában foglalja a szállást, az élelmezést, ruházatot, szállítást és elsősegélyt. A szállás összköltsége legfeljebb 80 EUR utasonként, legfeljebb két éjszakára.

34. § 

A késedelmes vagy törölt személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos felelősség iránti keresetet legkésőbb három hónapon belül be kell nyújtani az utazás utolsó napjától, vagy attól a naptól számítva, amely az utazás utolsó napja lett volna, különben a fuvarozó nem tehető felelőssé semmilyen kárért.

35. §

Ha a jármű meghibásodik, a fuvarozó vállalja, hogy más módon megoldja az utas szállítását a lehető legrövidebb időn belül. Amennyiben nem megoldható a jármű meghibásodásából adódó utazásmegszakítás után két (2) órán belül a cserejármű biztosítása, a már kifizetett menetdíj visszatérítendő kedvezményes kód formájában.

Ha a jármű meghibásodik és a fuvarozó más módon biztosítja a személyszállítást, a fuvarozó nem tudja garantálni a menetjegyen feltüntetett prémium szolgáltatásokat (mint például a vezeték nélküli hálózat), és az ügyfél nem jogosult semmilyen visszatérítésre, kártérítésre vagy kedvezményre a menetdíj összegéből.

Ha a jármű elromlik és a fuvarozó más módon biztosítja a személyszállítást, a ügyfelek nem jogosultak semmilyen visszatérítésre vagy kártérítésre az őket ért károkért, kivéve, ha bizonyítják, hogy a jármű meghibásodása a fuvarozó súlyos gondatlanságának vagy szándékosságának a következménye.

2.4 AZ UTAS FELELŐSSÉGE

36. §

Az utasok számára tilos dohányozni, illetve alkoholos italt és nem megfelelő ételeket (zsíros, folyós, stb.) fogyasztani a járművön. Ha az utasok a járművet beszennyezik (szemetelés, hányás, vizelés, stb.), meg kell téríteniük a megkárosított felületek tisztításának vagy javításának a költségeit, a járművön kívül és belül is.

Ha a busz ülései rendelkeznek biztonsági övvel, az utasoknak kötelező becsatolni magukat. Az utasoknak biztonsági okokból az ülés menetirányában kell ülniük. Mozgó buszon biztonsági okokból nem lehet járkálni. Ha az utas nem követi a biztonsági előírásokat, a fuvarozó nem vállal felelősséget a következményekért, amivel az utasnak szembesül ebből kifolyólag.

37. §

Az utasok felelősek a szándékos vagy gondatlan magatartásukból adódó károkért, és kártérítést kell fizetniük a takarításért, az aktuális árlista szerint vagy a felmerült tényleges költségeknek megfelelő összegben.

38. §

A következők szigorúan tilosak: ablakot nyitni mozgó járművön, tárgyakat dobálni a járművön belül és kívülre, a többi utast akadályozni fel és leszállás során, berendezést megrongálni vagy ellopni, beszennyezni a járművet vagy más olyan módon viselkedni, amely megakadályozza a személyszállítást vagy kárt okoz a többi utasban, a poggyászukban, a fuvarozóban és a fuvarozó tulajdonában, más tulajdonában vagy a környezetben.

Az utas köteles kártérítést fizetni a fuvarozó számára a károkért, amelyeket okozott a járművön, a buszállomáson és más épületekben, amelyek a tömegközlekedésben használatosak.

Az utas felel a fuvarozót és a többi utast ért károkért a felelősség megállapítására irányuló keresetek bevett gyakorlatának megfelelően.

3. POGGYÁSZ SZÁLLÍTÁSA

3.1 KÉZIPOGGYÁSZ ÉS FELADOTT POGGYÁSZ


39. § 

A fuvarozó csak olyan kisebb méretű poggyászt köteles felengedni a járműre (bőrönd, táska, ruha, bevásárlószatyor), amely megfelel a jelen Általános szerződési feltételekben megállapított súly-, mennyiség- és méretkorlátozásoknak. Egyéb poggyász csak az előzetes jegyvásárláskor jelzett és kifizetett mennyiségben, súlyban és méretben vihető fel. Ha a poggyász mennyisége, súlya és mérete meghaladja az Általános szerződési feltételekben meghatározott értékeket, vagy a poggyász tulajdonosa az előzetes jegyvásárlás során nem fizetett érte, a fuvarozó megtagadhatja az ilyen poggyász szállítását. Minden poggyászt, beleértve a sportfelszereléseket, biztonsági okokból megfelelően kell összecsomagolni, megakadályozandó más utasok poggyászának rongálódását vagy beszennyeződését a járművön. Ha a poggyász nincs megfelelően összecsomagolva, a fuvarozó megtagadhatja az ilyen poggyász szállítását. Ha a poggyász nem szerepelt a megrendelésben az előzetes vásárlás során, de megfelelően van összecsomagolva és van szabad kapacitás a szállítására, a fuvarozó felengedhet további poggyászt és kiszabhat az aktuális árlistája szerinti díjazást a poggyász szállítására.

40. §

A fuvarozó a vásárlási folyamat befejezésének időpontjában érvényes árlista szerint állapítja meg a feladott poggyász szállításának költségét, kivéve, ha a személyszállítási megállapodás másképp rendelkezik.

A fuvarozó díjmentes szállítást biztosít összehajtható kerekesszékek és babakocsik esetében.

41. §

A kézipoggyászban található tárgyak összsúlya legfeljebb 10 kg és a méretük kisebb (kézitáska, kisebb csomagok) – legfeljebb 42 x 30 x 18 cm – és elférnek a buszon az ülések feletti csomagtárolóban, az ülésen vagy az ülés alatt olyan módon, hogy a tulajdonságaik vagy állapotuk nem veszélyezteti az utazás biztonságát, nem akadályozza a többi utast, és nem foglal el egy másik ülést. Ha a kézipoggyász veszélyezteti a rendet és az utasok biztonságát, vagy zavarja az utasokat, a személyzet megtagadhatja a poggyász felvitelét a jármű utasterébe, és a feladott poggyászok közé a csomagtérbe helyezi azt el. A fuvarozó a kézipoggyász díjmentes szállítását biztosítja.

42. §

A feladott poggyász olyan, legfeljebb 20 kg tömegű, becsomagolt tárgyakat foglal magában, amelyeket az utas magával visz (bőröndök, táskák, kosarak, ládák, babakocsik, hangszerek), illetve olyan egyéb tárgyakat, amelyeknek a méretei és tömege lehetővé teszi elhelyezésüket a csomagtérben, és nem akadályozza az utasok feladott poggyászának gyors be- és kirakodását. Az előző mondatban leírt poggyászt egy olyan térben szállítják, amely a feladott poggyász szállítására van kijelölve.

A feladott, max. 80x50x30 cm méretű poggyász megengedett darabszáma attól függ, hogy az utas milyen típusú ülést választott a foglalás során. Kisebb eltérések megengedettek, ha a poggyász összmérete (magassága, szélessége és hosszúsága) nem haladja meg a 160 cm-t. Egyes esetekben az utas egy további fizetendő poggyásztételt (további poggyász) is magával vihet, amelynek maximális mérete 80 x 50 x 30 cm és maximális súlya 20 kg. A megadott méretektől való kisebb eltérések szintén megengedettek további poggyász esetén, ha a poggyász összmérete nem haladja meg a 160 cm-t. Ehhez a fuvarozó aktuális árjegyzéke szerint további poggyászdíj megfizetése szükséges. Az utasok nem rendelkeznek egynél több nagyméretű poggyász szállításának alanyi jogával.

A fuvarozó felengedhet nagyobb számú feladott poggyásztételt, ha van egy speciálisan kijelölt terület, amelynek használata nem akadályozza a busz működését. Ez csak akkor érvényes, ha az ügyfél bejelenti a nagyobb mennyiségű poggyász szállítását és fizet érte a jegyvásárláskor. Az utas a járművezetőnél fizethet egy további feladott poggyásztétel szállításáért, ha a jármű elegendő szabad térrel rendelkezik.

A kerékpárok szállítása a buszon a következő feltételek mellett lehetséges:

 • A járműnek rendelkeznie kell kerékpártartóval vagy elég hellyel a csomagtérben (az utasok személyi poggyásza elsőbbséget élvez).

 • A kerékpárt megfelelő bőröndben, táskában vagy dobozban kell tárolni.

 • A kerékpár nem lehet piszkos és nem szennyezheti be a többi poggyászt.

 • A kerékpárt biztonságosan rögzíteni lehet olyan módon, hogy kizárható annak a lehetősége, hogy kárt okoz a többi poggyászban illetve magában a kerékpárban.

A kerékpároknak szabványos méretűnek kell lenniük tartozékok nélkül, és nem lehetnek nehezebbek 25 kg-nál. Tandem kerékpárok és triciklik szállítása nem lehetséges.

43. §

Az utasnak fedeznie kell minden olyan kárt, amely a poggyász tulajdonságai vagy állapota miatt keletkezik, kivéve, ha a fuvarozó tudhatott és tudnia kellett volna róla.

44. §

A fuvarozó vállalja, hogy az érkezési helyen átadja a poggyászt, amint az utazás véget ér. A fuvarozó nem köteles ellenőrizni, hogy az utas jogosult-e az adott poggyászt magához venni.

45. §

Ha valamilyen okból kifolyólag az utas nem tudja magához venni a feladott poggyászát, miután a jármű megérkezett az érkezési helyre, a fuvarozó köteles 30 napig egy biztonságos helyen tárolni azt a vásárló költségére és kockázatára, vagy átadni egy tárolásra szakosodott cégnek, és teljes felelősséget vállalni a cég szolgáltatásaiért. A talált tárgyakkal kapcsolatban a fuvarozó a talált tárgyakra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően jár el.

46. § 

Az utas nem viheti magával a következő dolgokat a buszra, illetve nem teheti azokat a feladott poggyászába vagy kézipoggyászába:

 • Gyúlékony, robbanásveszélyes, radioaktív, maró hatású, fertőző, mérgező és egyéb olyan anyagok, amelyek tulajdonságai különös veszélyt jelentenek az utasok, a járművezető, a jármű vagy környezete számára (például mérgek, maró hatású anyagok, savak, mágnesek, vagy vírust és baktériumot tartalmazó anyagok).

 • A jogszabály vagy rendzavaró magatartásról szóló törvény rendelkezései szerint tiltottnak minősülő tárgyak, és 20 kg-nál nehezebb, 80 x 50 x 30 cm-nél nagyobb méretű tárgyak.

 • Olyan tárgyak, amelyek nincsenek megfelelően becsomagolva vagy védve, és így megsérülnek a szállítás során vagy kárt okoznak a többi utas értékeiben, illetve olyan tárgyak, amelyeket törvényileg tilos birtokolni (fegyverek, kábítószer és egyéb pszichoaktív összetevők).

47. §

A fuvarozó engedélyezheti technikai eszközök, illetve törékeny és kényes tételek szállítását poggyászként, feltéve, hogy az utas felel értük a szállítás során, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a fuvarozó nem vállal felelősséget semmilyen esetleges meghibásodásért vagy kárért. A felsorolt tételek feladása közben a utas vagy ügyfél köteles informálni azt a munkatársat, aki ezeket a részleteket feljegyzi az utas számára a poggyászhoz kiállított nyugtán. A fuvarozó nem enged a járműre olyan feladott poggyászt, amely nagy értékű tételeket tartalmaz (ékszerek, nagy értékű értékpapírok, vagy más értékes árucikkek). Az utasnak a kézipoggyászában kell tárolnia az értékeit.

48. §

A fuvarozó felelős minden olyan kárért, amelyet a feladott poggyász elvesztése, ellopása vagy sérülése okoz, a poggyász szállítása alatti felelősséget szabályozó jogszabályoknak megfelelően. A fuvarozó vállalja a felelősséget a kézipoggyász elvesztéséért, ellopásáért vagy egyéb rongálódásáért, ha az utas bizonyítani tudja, hogy a kár a fuvarozó hibájából keletkezett. Ha az elvesztés vagy kár olyan körülmények között következett be, amely egy utas halálát, egészségkárosodását vagy sérülését okozta, akkor a fuvarozó válik felelőssé a kézipoggyászért, kivéve ha bizonyítani tudja, hogy a kárt az utasok okozták vagy a kár vis maior következménye.

A fuvarozó nem vállal felelősséget, ha a feladott poggyász elvesztését vagy rongálódását közvetlenül vagy közvetve az utas okozta.

49. §

A fuvarozó felelős minden olyan kárért, amely a feladott poggyász késedelmes átadásának következtében keletkezik a jelen általános szerződési feltételek azon cikkeinek megfelelően, amelyek a fuvarozó által okozott, késésből adódó kárral összefüggő felelősségéről szólnak.

50. §

Ha a feladott poggyászt az utazást követő 7 napon belül nem kapja meg az utas, a poggyász elveszettnek tekintendő. Ha a fuvarozó az ezen cikk első bekezdésében említett határidő lejárta előtt bejelenti, hogy elveszett a poggyász, akkor attól a dátumtól tekintendő a poggyász elveszettnek, amikor a fuvarozó bejelentette az elvesztést.

51. §

A fuvarozó nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyek a poggyász elvesztése vagy megrongálódása miatt következnek be, amennyiben az utas ezt nem jelenti a személyzetnek közvetlenül az utazás befejezte után, vagy a feladott csomagok átadása során. Ha a poggyászt ért kár közlekedési baleset következménye, vagy más okból az utas a megadott határidőn belül nem tud kifogást emelni, az utasnak a tőle telhető leghamarabb meg kell indokolnia a kifogását – attól a naptól számított 30 napon belül, amikor az utazásnak legkésőbb be kellett volna fejeződnie.

4. TALÁLT TÁRGYAK 

52. §

A talált tárgyak olyan tárgyakat jelentenek, amelyeket az utasok a buszon hagynak vagy felejtenek.

53. §

A személyzetnek ellenőriznie kell a buszt, miután minden utas leszállt az érkezés helyén. A talált tárgyakat át kell adni a fuvarozó megfelelő szervezeti egységének és fel kell azokat jegyezni a talált tárgyak jegyzőkönyvében, összhangban a jelenleg érvényes utasításokat. Az jogos igénylő megkapja az elveszett tárgyat a személyazonosság igazolása után, valamint akkor, ha megállapítható, hogy ő az elveszett tárgy jogos tulajdonosa (az átszállás helyének bemondásával, a tárgy leírásával, és egyéb információkkal, amelyekkel az igénylő bizonyítani tudja tulajdonjogát). A megtalált tárgy átvevőjének aláírásával meg kell erősítenie az átvételt a talált tárgyak jegyzőkönyvében.

A jelen cikkely előző bekezdésében szabályzott kötelezettség a fuvarozó más alkalmazottai számára is érvényes, ha átveszik a talált tárgyat buszállomásokon, takarítási létesítményekben vagy a fuvarozó más létesítményeiben.

54. §

Ha pénzt tartalmazó pénztárcát és (vagy) személyes iratokat találnak, a fuvarozónak azonnal, 24 órán belül át kell adnia azokat a rendőrségnek a legközelebbi rendőrőrsön. Ha a talált tárgy alapján azonosítani lehet a tulajdonost és címét, írásban értesíteni kell őt a talált tárgyról.

Ha tiltott anyagokat és tárgyakat talál a fuvarozó, azokat azonnal átadja a rendőrségnek a legközelebbi rendőrőrsön (fegyverek, drogok, stb.).

55. §

Ha a fuvarozó nem tudta átadni a talált tárgyakat az igénylőnek, akkor a talált tárgyakat a következőképpen kell tárolnia:

 • Magasabb értékű tárgyakat 30 napig tárol, majd írásos feljegyzés mellett átadja őket a rendőrségnek, vagy egyszerűen eltávolítja.

 • A fuvarozó jelentős értékű talált tárgyakat legfeljebb 30 napig tárol a megtalálásuk napjától számítva. Ezen időszak eltelte után a hasznos tárgyakat felkínálhatja humanitárius szervezeteknek, vagy kidobja.

 • A gyorsan romlandó tételeket nem tárolja, hanem rendszeresen eltávolítja.

4. KISGYERMEKEK SZÁLLÍTÁSA

56. §

A kisgyermek 2 évesnél fiatalabb személy. Ha az utasok között van legalább egy kisgyermek vagy csecsemő, akkor a menetjegy vásárlásakor megadott gyermekek száma és életkora alapján a fuvarozó a gyermekek számának és korának megfelelő számú és méretű gyermekülést biztosít. Ha az ügyfél nem adja meg a gyermekek számát a jegy vásárlásakor, vagy ha a buszon vásárolja meg a jegyét, a fuvarozó nem köteles a gyermeket vagy a gondviselőjét szállítani. A fuvarozó nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amely ilyen esetekben érheti a ügyfelet/utast.

5. ÁLLATOK SZÁLLÍTÁSA 

57. §

Amennyiben az általános szerződési feltételek másként nem rendelkeznek, a fuvarozó járművei nem használhatók élő állatok szállítására. Kivételek:

 • Rendőrségi kutyák és a hegyimentőkutyák, a kezelőjük kíséretében. Rendőrségi kutyák és a hegyimentőkutyák szállításának díja ugyanaz, mint az emberek menetdíja.

 • Vakvezető kutyák és egyéb segítőkutyák mozgáskorlátozottak részére. Vakvezető kutyák és egyéb segítőkutyák szájkosár nélkül is felszállhatnak a járműre, és szállításuk díjmentes. A vakvezető kutyákat és egyéb segítőkutyákat mozgáskorlátozottak részére egyértelműen jelölni kell (hámmal vagy a nyakörvön található bilétával).

A kutya szállítása csak akkor engedhető meg, ha az utas teljes felelősséget vállal érte, és garantálja, hogy az állat megfelel mindazoknak a feltételeknek, amelyeket az állat-egészségügyi szabályok meghatároznak nem kereskedelmi célú szállítást esetén (belépés nyilvános helyekre és tömegközlekedés használata).

Irrespective of the provision of the preceding paragraph smaller animals (including dogs) may be transported as hand luggage in appropriate carriers (cages), at the full responsibility of the passenger who must ensure that the animals do not hinder or cause distress to other passengers. Dangerous or venomous animals may not be transported. Animals are not permitted to move freely within the vehicle or untidy the vehicle.

The transport of animals from the 1st paragraph shall be facilitated only in cases when the handler assumes the full responsibility for the dog and guarantees that the dog meets all conditions defined in valid veterinary regulation for non-commercial carriage (access to public spaces and public transport vehicles).

If the vehicle is booked to capacity, animals are not transported by the carrier.

The transport of smaller animals carried on board as hand luggage is free of charge.

58. §

A fuvarozó legjobb képességei szerint biztosítja és segíti a fogyatékkal élők és csökkent mozgásképességű személyek szállítását a szabályzat 1. és 2. mellékletének megfelelően.

Ha a fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű személy számára kísérő szükséges, a kísérő díjmentesen utazhat. A vakvezető kutyák és egyéb segélykutyák szállítása díjmentes az ezen általános szerződési feltételek 57. cikkének első bekezdésének 2. pontjában leírt rendelkezés szerint.

To ensure the ability to transport persons with disabilities and reduced mobility along with their escort, the carrier must be notified in advanced using the email address: intercity@nomago.eu or calling the phone number: +386 1 431 7777 at least 36 hours before the predicted transfer date.

A fuvarozó nem tudja befolyásolni a fogyatékkal élő és csökkent mozgásképességű személyek fel- és leszállási lehetőségeit és infrastruktúráját a buszállomásokon vagy buszpályaudvarokon, ezért nem vállalja a buszállomások vagy buszpályaudvarok felelőseinek kötelességeit.

A fuvarozó megtagadhatja fogyatékkal élőktől vagy csökkent mozgásképességű személyektől a foglalást, a jegykiadást vagy a járműre való felszállást, amennyiben ez az eljárás szükséges a nemzetközi jog, uniós jogszabályok, vagy nemzeti jogszabályok szerinti gyógyászati vagy biztonsági előírásoknak megfelelően, vagy ha a jármű kialakítása vagy a kapcsolódó infrastruktúra nem képes fizikailag garantálni a fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek biztonságos és megfelelő fel- és leszállását, illetve utazását. A fuvarozó ilyen esetben azonnal értesíti az utasokat más személyszállítási lehetőségekről az adott útvonalon.

Ha a fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű személy érvényes foglalással vagy jeggyel rendelkezik, de szállítása nem lehetséges, akkor:

 • Követelheti a menetdíj visszatérítését, és amennyiben lehetőség van rá, díjmentes utazását az indulási helyre, a szerződésben meghatározottaknak megfelelően.

 • Folytathatja az utazást vagy átirányíthatják egy megfelelő cserejárművön az érkezési helyre, a személyszállítási megállapodásban megállapodottaknak megfelelően, kivéve, ha nem kivitelezhető a személyszállítás.

A fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyeknek joga van a kerekesszékének, illetve más mozgássegítő berendezéseinek vagy egészségügyi eszközeinek a díjmentes szállítására.

7. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS TÖBB FUVAROZÓ ESETÉN

59. §

Olyan személyszállítás során, ahol több fuvarozó vesz részt, a fuvarozó, akivel szerződést kötött az utas, a fuvarozó, akinél a veszteség vagy kár keletkezett, és az utolsó fuvarozó (következő fuvarozó) egyaránt külön nem választható kötelezettséget vállal az elvesztett vagy sérült tárgyakért és poggyászért, valamint késésekért.

Ha nem határozható meg, melyik fuvarozónál keletkezett a veszteség vagy kár, akkor az összes fuvarozó külön nem választható módon felelős a kárért. Ha a fuvarozó alvállalkozót alkalmaz a személyszállítás egy részérének kivitelezésére, a fuvarozó maga felel a személyszállítás során keletkező károkért.

60. §

A halálból, egészségkárosodásból vagy az utas sérüléséből, valamint a késésekből eredő károkért a fuvarozó, akivel az utas a személyszállítási szerződést kötötte, és a fuvarozó, akinél az utas halála, egészségkárosodása, sérülése vagy késése bekövetkezett, együttesen felelős.

61. § 

Az a fuvarozó aki a kártérítést kifizeti az ügyfélnek, jogosult megtérítési keresetet benyújtani a többi fuvarozóval szemben, akikkel az elválaszthatatlan kötelezettségen osztozik. Ha nem lehet megállapítani az utazás egyes szakaszain bekövetkezett károk összegét, akkor minden fuvarozó a menetdíjból való részesedésük mértékében felelős.

8. PANASZKEZELÉS 

62. §

The claimant may claim damages from the written contract by sending a written complaint in accordance with the provisions of the Regulation which is sent to the carriers email address: intercity@nomago.eu within three (3) months from the completion of the transfer or from the date that the transfer should have been completed.

A fuvarozó megvizsgálja a követelés érvényességét, egy hónapon belül felveszi a kapcsolatot az utassal, és három hónapon belül meghozza a követeléssel kapcsolatos végleges határozatot.

9. ELÉVÜLÉSI IDŐ KÖVETELÉSEK ESETÉN

63. § 

A szerződésnek megfelelő, tárgyak és poggyász szállításával kapcsolatos követelések esetén az elévülés ideje egy év. Az ezen cikk első bekezdésében meghatározott elévülési idő a következő időpontoktól számolódik:

 • Vagyontárgyakkal vagy poggyásszal kapcsolatos kártételi keresetek esetén attól a naptól kezdve, amikor a fuvarozó átadta a vagyontárgyat vagy a poggyászt.

 • Vagyontárgyak vagy poggyász elvesztésre vonatkozó keresetek esetén attól a naptól kezdve, amikor a vagyontárgy a jelen személyszállítási feltételek alapján elveszettnek tekintendő.

64. §

Az utas halálával, egészségkárosodásával vagy sérülésével kapcsolatos követelésekre vonatkozó elévülési idő két év. Az utas egészségkárosodása vagy sérülése esetén az elévülési idő az utazás végétől, míg az utas halála esetén az elévülési idő a halál napjától számolódik.

65. §

Az elévülési idő megszűnik, amikor a fuvarozóhoz írásbeli keresetet nyújtanak be. Az elévülési idő újrakezdődik azon a napon, amikor az igénylő a keresetére írásbeli választ kap.

Az ugyanahhoz az ügyhöz tartozó további panaszok benyújtásával az elévülési idő nem szünetel. Az elévülési idő nem telik a panaszra nyújtott válasz kézhezvételének napja utáni 8 napig.

10. ÜZLETI TITOK

66. §

A fuvarozó a megkötött szerződésekben lévő vagy azokhoz kapcsolódó összes adatot és információt üzleti titokként kezel. Ez a rendelkezés nem alkalmazható azokra az adatokra, amelyeket az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően továbbítani kell a hatóságoknak.

11. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME ÉS FELHASZNÁLÁSA 

67. §

Az ügyfelek/utasok azon személyes és egyéb adatai, amelyeket a fuvarozó nemzetközi személyszállítás és a jelen általános szerződési feltételek kapcsán kap meg, a szerződéses vagy törvényes cél eléréséhez szükséges adatoknak minősülnek.

Abban az időpontban, amikor az ügyfél elfogadja a fuvarozó Általános szerződési feltételeit és adatvédelmi szabályait, amelyek szerves részét képezik a jelen Általános szerződési feltételeknek, és amelyek megtalálhatók a következő weboldalon: https://www.nomago.si/varnost-osebnih-podatkov, kifejezetten lehetővé teszi a fuvarozó számára személyes adatai feldolgozását (amelyek: vezetéknév, keresztnév, postai cím, e-mail-cím, stb.) azzal a céllal, hogy biztosítsa a személyszállítási szolgáltatásokat, illetve hogy teljesítse a megkötött szerződésben leírtakat a jelent általános szerződési feltételek szerint, valamint a fuvarozónak a fenti weboldalon elérhető adatvédelmi szabályzatában feltüntetettek szerint.

A fuvarozó a személyes adatok védelméhez kapcsolódó érvényes jogszabályoknak megfelelően őrzi és tárolja az ügyfél/utas összes személyes adatát.

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

68. §

A személyszállítási megállapodás, ezen általános szerződési feltételek alapján, a fuvarozók székhelye szerinti ország jogszabályainak megfelelően lett létrehozva és kerül elbírásra. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének nemzetközi árukereskedelmi szerződésekről szóló egyezménye (CISG, 1980 április 11.) nem került felhasználásra a személyszállítási megállapodás megalkotásakor.

A Felek törekszenek arra, hogy kölcsönösen megoldják a nézeteltéréseket.

Ha ez nem lehetséges, a felek megállapodnak abban, hogy a fuvarozó központja szerinti bíróság rendelkezik joghatósággal a jogi intézkedések esetén

Ha az utas szállításában több fuvarozó is részt vett, az utas/ügyfél vagy más indokolt fél csak a követelés alapjának felmerülésekor alkalmazott fuvarozó ellen tud peres intézkedést lefolytatni, kivéve ha az első fuvarozó kifejezetten felelősséget vállal az utazás teljes hosszára.

A fuvarozó általános szerződési feltételeinek különböző nyelvű változatai közötti bármilyen eltérés/különbség esetén a szlovén nyelvű változat az irányadó.

A fuvarozó fenntartja a jogot, hogy ezeket az általános szerződési feltételeket bármikor módosítsa vagy átalakítsa, és a változásokat a www.nomago.si címen tegye közzé.

Jelen személyszállítási általános szerződési feltételek a következő dátumtól számítva érvényesek: 2019. 05. 20.. A https://nomago.si weboldalon, valamint a fuvarozó értékesítési helyszínein érhetők el.

Ljubljana, 1.7.2019

NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.

mag. Sandi Brataševec, CEO

Marjan Beltram, ügyvezető igazgató, idegenforgalmi és mobilitási szolgáltatások

Miha Tavčar, ügyvezető pénzügyi igazgató